Tag: vrijkomend kapitaal

Hedwigepolder: onwinbare bodembestanddelen en vrijkomend kapitaal

/
Vonnis schadeloosstelling Hedwigepolder: vergoeding onwinbare bodembestanddelen behoort volgens rechtbank niet tot vrijkomend kapitaal.