Tag: residuele benadering

- residuele benadering / vergelijkingsmethode / waarderingsmethoden / Wvg

Prijsvaststelling artikel 13 Wvg, vergelijkingsmethode of residuele berekening?

Patrick Haccou
Bij gebreke van voldoende vergelijkingstransacties hebben deskundigen het juist geacht om de residuele methode toe te passen. De rechtbank volgt deskundigen ook hierin. Met de deskundigen is de rechtbank van oordeel dat het object zich leent voor deze wijze van waarderen.
- residuele benadering / waarderingsmethoden

Onteigening gedeelte horecabedrijf. Residuele benadering.

Bas ten Kate
Onteigend werd een onbebouwd gedeelte van een kavel waarop een horecabedrijf aanwezig was. Hoe dient de waarde daarvan bepaald te worden?