Tag: inbrengwaarde

- eliminatie / exploitatieplan / inbrengwaarde / peildatum

Eliminatie bij taxatie inbrengwaarden exploitatieplan

Carola van Andel
Sportbestemming elimineren of niet? In een uitspraak van 26 april 2023 van de Afdeling aandacht voor eliminatie inbrengwaarden (artikel 40c Ow) en de te hanteren peildatum bij herziening van een exploitatieplan.
- exploitatieplan / inbrengwaarde / kostenverhaal / zelfrealisatie

Inbrengwaarden: niet statisch maar dynamisch

Carola van Andel
Vijfde herziening Amsterdams exploitatieplan Buiksloterham: door de gemeenteraad gehanteerde taxatie inbrengwaarden houdt geen stand.
- exploitatieplan / inbrengwaarde

Taxatiebenadering bij grondverwervingskosten bovenwijkse voorzieningen

Carola van Andel
Exploitatieplan vereist taxatiebenadering als waarderingsmethode ten behoeve van grondverwerving voor bovenwijkse voorzieningen.