Tag: erfpacht

- erfpacht / koninklijk besluit / pachtontbinding / urgentie / zelfrealisatie

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in oktober, november en december 2022

Babette van Driel
Eind 2022 zijn 14 Koninklijke Besluiten gepubliceerd, waarbij onder meer de onderwerpen zelfrealisatie en noodzaak/urgentie van het werk aan bod komen.
- erfpacht / huurder / koninklijk besluit / pachter

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in april 2018

Carola van Andel
Met onder meer aandacht voor zelfrealisatie, de onbekende pachter/huurder, de omschrijving op de onteigeningslijst en de voorwaarden bij een overgenomen recht van erfpacht.
- erfpacht / zelfrealisatie

Geen zelfrealisatie Hedwigepolder

Carola van Andel
Beroep zelfrealisatie slaagt niet: bijzondere aard en achtergrond werk rechtvaardigen conclusie dat alleen volle eigendom voldoende waarborgen biedt.