Tag: btw

BTW bij onteigening en grondverwerving

/
Onteigening bouwterrein is een met BTW belaste levering. BTW over kosten deskundige en juridische bijstand verrekenbaar en wordt niet vergoed.

BTW over deskundigenkosten toch niet verrekenbaar

/
In een arrest van 1 april 2016 (ECLI:NL:HR:2016:531) oordeelt…

Advies Advocaat-Generaal: geen vergoeding BTW over deskundigenkosten

/
In een cassatieprocedure bij de Hoge Raad heeft Advocaat-Generaal…

Geen omzetbelasting verschuldigd over onteigeningsschadeloosstelling

/
In deze belasting zaak stond de vraag centraal of omzetbelasting…