Tag: bevelschrift

Onteigening, inbezitneming, horen

/
Als onteigende weigert te ontruimen: geen hoorzitting voorafgaand aan bevelschrift inbezitneming als bedoeld in artikel 57 Onteigeningswet.