Tag: belasting

BTW bij onteigening en grondverwerving

/
Onteigening bouwterrein is een met BTW belaste levering. BTW over kosten deskundige en juridische bijstand verrekenbaar en wordt niet vergoed.

Advies Advocaat-Generaal: geen vergoeding BTW over deskundigenkosten

/
In een cassatieprocedure bij de Hoge Raad heeft Advocaat-Generaal…

Geen omzetbelasting verschuldigd over onteigeningsschadeloosstelling

/
In deze belasting zaak stond de vraag centraal of omzetbelasting…