Tag: bedrijfsmiddel

Geen vergoeding wederbeleggingskosten handelaar in onroerende zaken

/
Geen vergoeding van wederbeleggingskosten voor de economisch eigenaar, omdat het onteigende onderdeel was van een handelsvoorraad. Van een duurzame belegging was dus geen sprake.