Online seminar Aanvullingswet grondeigendom

Eindelijk is het zover: het wetsvoorstel voor de Aanvullingswet grondeigendom wordt naar verwachting nog deze maand aan de Tweede Kamer aangeboden. Nysingh organiseert op 12 februari a.s. van 11:00 – 12:00 een online seminar om u bij te praten over dit wetsvoorstel en de gevolgen voor uw praktijk. Via deze link kunt u zich aanmelden!

Deelname is kosteloos. U kunt het seminar volgen via uw computer, tablet of telefoon. Zo ontvangt u, zonder reistijd met een investering van slechts een uur, informatie die u direct kunt gebruiken.

Na uw inschrijving ontvangt u een e-mail met daarin een link waarmee u uw wachtwoord kunt aanmaken. Vóór het seminar ontvangt u een herinnering met de link. Heeft u al eerder deelgenomen aan een van onze online seminars? Dan kunt u zich direct aanmelden en met uw inloggegevens inloggen.

Achtergrond Aanvullingswet grondeigendom

De Aanvullingswet grondeigendom integreert het onteigeningsrecht in de Omgevingswet. Het is een fundamentele wijziging van de bestaande onteigeningssystematiek. Deze drastische stelselwijziging komt vanuit de behoefte van de wetgever aan uniformering van verschillende instrumenten voor grondeigendom in de Omgevingswet. Daarmee zijn in de toekomst de instrumenten onteigening, voorkeursrecht, landinrichting, kavelruil in landelijk en stedelijk gebied en kostenverhaal in dezelfde wet terug te vinden.

Wetgevingstraject

Bij brief van 25 november 2015 heeft de Minister aan de Tweede Kamer toegelicht hoe de onteigeningsprocedure er in de toekomst volgens het kabinet uit zou moeten komen te zien. Daarna vond in april 2016 een rondetafelgesprek over onteigening in relatie tot de Omgevingswet plaats binnen de vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu. Bas ten Kate nam deel aan dit gesprek namens de Vereniging van Onteigeningsadvocaten. Op 1 juli 2016 is vervolgens de consultatieversie van het wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet gepubliceerd en daarnaast opengesteld voor inspraakreacties.

Kritiek op wetsvoorstel

Vanuit de praktijk was veel kritiek op het wetsvoorstel. Belangrijk kritiekpunt was bijvoorbeeld het ontbreken van verplichte tussenkomst van een rechter alvorens een onteigening onherroepelijk wordt. Nysingh heeft net als diverse andere partijen op de internetconsultatie Aanvullingswet grondeigendom Omgevingswet gereageerd.

In reactie op de internetconsultatie heeft de minister bij brief van 20 januari 2017 aan de Tweede Kamer aangekondigd de voorgestelde onteigeningsprocedure toch aan te passen. In het nieuwe wetsvoorstel zal vanwege alle kritiek niet langer sprake kunnen zijn van onteigening zonder bestuursrechtelijke tussenkomst.

Nieuw wetsvoorstel

De Afdeling advisering van de Raad van State heeft afgelopen augustus advies uitgebracht over het nieuwe wetsvoorstel. Dit advies is inmiddels verwerkt. Nu wordt het nieuwe wetsvoorstel op korte termijn aan de Tweede Kamer aangeboden.

Online seminar

Graag praten Jessica de Roos en Carola van Andel u daarom op 12 februari a.s. tijdens een online seminar bij over het nieuwe wetsvoorstel Aanvullingswet grondeigendom. Meld u vandaag nog via deze link aan.

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *