Internetconsultatie Invoeringswet Omgevingswet

Op 5 januari 2017 is het wetsvoorstel “Invoeringswet Omgevingswet” gepubliceerd en opengesteld voor consultatie.

Het wetsvoorstel vult de Omgevingswet op een aantal onderdelen aan. Zo worden met dit wetsvoorstel het hoofdstuk Schade (hoofdstuk 15) en twee nieuwe paragrafen in het hoofdstuk Handhaving en Uitvoering (hoofdstuk 18) ingevuld. Tevens voorziet het wetsvoorstel in een wettelijke regeling voor het Digitaal Stelsel Omgevingswet. Daarnaast wijzigt het wetsvoorstel andere wetten of trekt deze in en regelt het overgangsrecht.

Deze invoeringswet is één van de verschillende voorstellen van het kabinet voor bundeling en vereenvoudiging van de wet- en regelgeving op het terrein van het omgevingsrecht.

Nadeelcompensatie en gedoogplichten

Voor de grondzakenpraktijk is zeker het hoofdstuk Schade interessant. Dit hoofdstuk regelt bijvoorbeeld de wijze waarop onder de Omgevingswet met nadeelcompensatie wordt omgegaan en de verhouding nadeelcompensatie tot schade bij gedoogplichten.

De consultatie over dit wetsvoorstel loopt tot en met 3 februari 2017. De specialisten van Nysingh zullen u via dit blog op korte termijn verder bijpraten over de implicaties van dit wetsvoorstel.

Voor vragen over dit wetsvoorstel en mogelijke consequenties voor uw overheidsorganisatie kunt u contact opnemen met Bas ten Kate of een van de andere specialisten van Nysingh.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *