Beleidsregel nadeelcompensatie I&M 2014 gewijzigd

Wijziging beleidsregel nadeelcompensatie

Recent is de Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2014 aangepast aan de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastructurele maatregelen. Over deze Handleiding hebben wij eerder op dit blog bericht. De aanpassing van de Beleidsregel lag voor de hand. Rijkswaterstaat is immers bij de opstelling van de Handleiding nauw betrokken geweest.

Tijdelijke inkomensschade infrastructurele maatregel

Evenals de Handleiding heeft ook de aanpassing van de Beleidsregel hoofdzakelijk betrekking op tijdelijke inkomensschade door een infrastructurele maatregel. De artikelen 3a t/m d van de Beleidsregel regelen het beleid dat in hoofdstuk 4 van de Handleiding wordt voorgesteld. Opvallend daarbij is dat de Beleidsregel voor wat betreft meerjarige schade (artikel 3d) enigszins afwijkt van de Handleiding. Volgens de Beleidslijn worden drempel- en aftrekpercentage pas in het derde schadejaar aangepast. Dit terwijl op pagina 66 van de Handleiding een staffel voorgesteld die al vanaf het tweede schadejaar in een aanpassing voorziet.

De Beleidsregel nadeelcompensatie Infrastructuur en Milieu 2019 is met ingang van 1 januari 2019 in werking getreden. De Beleidsregel is van toepassing op verzoeken die na die datum zijn ingediend.

Meer informatie?

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen over nadeelcompensatie of grondverwerving kunt u contact opnemen met Bas ten Kate, onteigeningsadvocaat (t: +31 (0)6 53 18 12 14 of e: bas.tenkate@nysingh.nl).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *