Compensatie in grond en minnelijk overleg

De Kroon herhaalt in het KB N215 Melissant-Dirksland/reconstructie Noorddijk (nr. 20160001394) nog eens dat de Onteigeningswet geen verplichting biedt voor de onteigenende overheid om ruilgrond aan te bieden. De pogingen van de provincie Zuid-Holland om alternatieve vormen van compensatie aan te bieden, kunnen wel een rol spelen in de beoordeling van het minnelijk overleg. In dit geval heeft de provincie aan haar inspanningsverlichting voldaan.

Werk waarvoor onteigend wordt

Gedeputeerde Staten van de provincie Zuid-Holland hebben verzocht om gronden voor onteigening toe te wijzen voor het project in verband met de omlegging en reconstructie van de N215 en voor de aanleg van een parallelweg langs de N215.

Te voeren overleg en de mogelijkheid van alternatieve oplossingen

De eigenaren van de te onteigenen grond (het waren drie partijen die ieder voor 1/3e eigenaar waren van het perceel in kwestie) hebben in hun zienswijze aangegeven dat onvoldoende serieus minnelijk overleg is gevoerd, onder meer omdat al sinds 1968 wordt gesproken over verwerving van dit stuk grond en dat het bovendien op de weg van de provincie had gelegen compensatiegrond aan te bieden.

Onderhandelingsvertraging

De provincie heeft aan dat het overleg in het meer recente verleden inderdaad enige tijd minder intensief is geweest, maar dat dit te maken had met het vaststellen van een bestemmingsplan door de gemeente Goeree-Overflakkee. Deze vertraging is door de provincie ook aan eigenaren medegedeeld. De Kroon gaat op deze kwestie niet verder in dan met de algemene mededeling dat ten tijde van het verzoek niet voldoende vast stond dat overeenstemming bereikt kon worden en deze grond dus niet tot afwijzing van het besluit kan lijden.

Compensatie in grond

Over compensatiegrond is de provincie in overleg geweest met de gemeente die de beoogde compensatiegrond in eigendom had. De gemeente Goeree-Overflakkee heeft hierop aangegeven dat zij, gelet op de maatschappelijke belangen, niet zonder meer de grond die eigenaren op het oog hadden konden aanbieden. De Kroon overweegt hierover standaard dat de Onteigeningswet de onteigenende partij verplicht tot schadevergoeding in geld. Een wettelijke plicht tot compensatie in de vorm van grond is er niet. Desalniettemin kan compensatiegrond in de beoordeling van het minnelijk overleg wel een rol spelen.

In de onlangs op dit blog besproken KB’s Kolenbranderweg Haaksbergen en Rondweg Voorst zagen we deze overwegingen recent ook terug. De Kroon overweegt dat de provincie de vraag van eigenaren onderkend en onderzocht heeft. Omdat niet binnen afzienbare termijn een uitkomst van dit overleg verwacht kan worden, mocht de provincie van start gaan met de administratieve onteigeningsprocedure.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *