Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari 2018

In de maand januari 2018 zijn de volgende Koninklijke Besluiten gepubliceerd:
– KB van 11 december 2017 (nr. 2017002150) Realisatie van deelproject 1 van het stationsgebied Driebergen-Zeist, Titel II;
– KB van 15 november 2017 (nr. 2017001975) Realisatie van deelproject 2b van het stationsgebied Driebergen-Zeist, Titel II;
– KB van 15 november 2017 (nr. 2017001974) Onteigening voor de herinrichting van de provinciale weg N348 wegvak Raalte-Ommen, Titel II;
– KB van 21 november 2017 (nr. 2017002003) Onteigeningsplan Fietsvoorziening Meijelseweg, Titel IV;
– KB van 21 november 2017 (nr. 2017002002) Onteigening ten behoeve van ontsluiting bedrijventerrein De Brem, Titel IV;
– KB van 21 november 2017 (nr. 2017002005) Onteigeningsplan Klein Where 2016, Titel IV.

Aanstaande herziening bestemmingsplan

Met name het KB De Brem geeft nog een interessante overweging over de invloed van een aanstaande herziening van een bestemmingsplan. De Kroon stelt vast dat het bestemmingsplan weliswaar zal worden herzien, maar niet voor wat betreft de (verkeers)bestemmingen waarvoor op dit moment onteigend dient te worden. Deze onteigening is bovendien urgent, omdat een deel van het bedrijventerrein reeds in gebruik is en het omliggende wegennetwerk hier niet toegerust is.

Samenloop Wvg en onteigening

Het KB Klein Where bevestigt nog maar eens dat de gemeente een onteigeningsprocedure kan starten hangende een beroep van een rechthebbende tegen een besluit op grond van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg). De doelstellingen van de Wvg verschilt immers van die van de Onteigeningswet. Procedure betreffende beide wetten dienen dan ook van elkaar te worden onderscheiden.

Post deskundigenkosten minnelijk overleg  KB Stationsgebied Driebergen

Tot slot waren er diverse zienswijzen omtrent het gevoerde minnelijk overleg. De Kroon geeft in het KB Stationsgebied Driebergen-Zeist 2b aan dat het al dan niet (volledig) vergoeden van deskundigenkosten betrekking heeft op de hoogte van de schadeloosstelling. In het kader van de administratieve onteigeningsprocedure staan de samenstelling en de hoogte van de aangeboden schadeloosstelling niet ter beoordeling. Evenmin wordt getreden in de vraag of alle schadecomponenten in het aanbod zijn begrepen. Overigens had ProRail bevestigd dat de deskundigenkosten worden vergoed volgens de in het onteigeningsrecht gebruikelijke dubbele redelijkheidstoets. De vraag is of de Kroon nog steeds zo leerstellig te werk zou gaan als om wat voor reden dan ook een dergelijke toezegging niet zou worden gedaan.

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *