Tenderplicht bij gronduitgifte?

Staat het een gemeente vrij om bij de verkoop van grond af te spreken wat zij maar wil en met wie zij dat maar wil?

Contractvrijheid

Dat is wel het uitgangspunt. Ook voor overheden geldt namelijk het beginsel van contractvrijheid. Overheden hebben zich echter wel te houden aan de zogenoemde algemene beginselen van behoorlijk bestuur, zoals het gelijkheidsbeginsel. De vraag is of deze beginselen eraan in de weg staan dat de overheid haar grond een-op-een aan een derde verkoopt zonder daarbij andere (potentiële) gegadigden in de gelegenheid te stellen mee te dingen naar de aankoop.

Toch een ’tenderplicht’?

In 2016 oordeelde de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, kort gezegd, dat bij de verdeling van schaarse vergunningen door de overheid, op enigerlei wijze aan (potentiële)  gegadigden ruimte moet worden geboden om naar de beschikbare vergunning(en) mee te dingen. Deze rechtsnorm is gebaseerd op het gelijkheidsbeginsel dat in deze context strekt tot het bieden van gelijke kansen. Sindsdien leeft de vraag of de overheid deze mededingingsnorm ook in acht moet nemen bij gronduitgifte. Duidelijk is in elk geval dat bij zuivere grondverkoop geen sprake is van een aanbestedingsplichtige overheidsopdracht. De vraag is echter of niettemin toch een soort van ‘tenderplicht’ geldt.

Meer weten?

Lees er meer over in het artikel van Jessica de Roos en Vanessa Jasarevic dat is gepubliceerd in het tijdschrift “Grondzaken en gebiedsontwikkeling” van Sdu (Grondzaken en gebiedsontwikkeling 2021/4). De eerste pagina van het artikel vindt u hier.

Heeft u vragen of wilt u even sparren? Neem dan gerust contact op met Jessica de Roos (M: 06 51 38 50 02, E: jessica.deroos@nysingh.nl) of  Vanessa Jasarevic (M: 06 12 32 15 85, E: vanessa.jasarevic@nysingh.nl), of een van onze andere specialisten op het gebied van grondzaken en aanbestedingsrecht.
Interesse in dit artikel?
Heeft u interesse in dit artikel? U kunt hier het hele artikel lezen.