Webinar ‘Grondverkoop door overheden: gelijke kansen bieden!’

Op donderdag 16 december a.s. verzorgen wij het webinar ‘Grondverkoop door overheden: gelijke kansen bieden!’ Daarin gaan wij in op de gevolgen van het arrest van de Hoge Raad van 26 november 2021 en geven we praktische tips en handreikingen. Het webinar is live te volgen via Webex en duurt van 14.00 tot 15.30 uur.

Gelijke kansen bij gronduitgifte door de overheid

In het arrest (ECLI:NL:HR:2021:1778) heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een overheid die een aan haar toebehorende onroerende zaak wil verkopen, (potentiële) gegadigden de gelegenheid moet geven om te kunnen meedingen. Daarbij dient de overheid een passende mate van openbaarheid te verzekeren voor onder meer de selectieprocedure om gelijke kansen te realiseren.

Duidelijk is dat de gevolgen voor uw dagelijkse praktijk groot zijn. Het arrest heeft verstrekkende gevolgen voor overheden, maar ook voor kopers van onroerende zaken van overheden. Het arrest roept bovendien veel vragen op. Wanneer is sprake van een overheidslichaam? En wanneer van ‘objectieve, toetsbare en redelijke’ selectiecriteria? Geldt hetzelfde voor gronduitgifte in erfpacht, pacht en huur? Wat zijn de gevolgen voor reeds gesloten contracten en overdrachten die al hebben plaatsgevonden?

Bij deze en meer vragen staan wij tijdens het webinar stil.  Onze specialisten vertellen over de gevolgen voor uw en hun praktijk en bieden praktische tips en handreikingen. Jessica de Roos schreef eerder al dit bericht over het arrest.

Onze sprekers
Meer informatie & aanmelden

U kunt zich hier aanmelden voor het webinar. Deelname is kosteloos. Wilt u meer weten over dit webinar of lukt het niet om u aan te melden via de site? Stuur dan een e-mail naar marjanne.lafere@nysingh.nl of bel 088 752 02 84.

Heeft u inhoudelijke vragen? Neem dan contact op met uw vaste contactpersoon bij Nysingh of met Jessica de Roos of Ingrid van den Berge.

Wij hopen u te zien op 16 december a.s.!

1 antwoord

Reacties zijn gesloten.