Instrumenten voor gemeenten om te sturen op de woningmarkt

Voor de meest recente uitgave van het Praktijkblad Grondzaken en gebiedsontwikkeling (december 2020/6) schreven Jonne Fluitsma en Sharon Aaldering het artikel ‘Hoe geven we starters een kans op de woningmarkt?’ In dit artikel gaan zij in op de privaatrechtelijke middelen voor gemeenten om te sturen op de woningmarkt.

In onze praktijk zien wij een toenemende wens van gemeenten om starters en personen met een laag of middeninkomen meer kans te bieden op een betaalbare woning en beleggers te weren. Veel gemeenten maken bij de gronduitgifte al gebruik van contractuele bepalingen ten gunste van de doelgroep, zoals bijvoorbeeld een zelfbewoningsplicht of anti-speculatiebeding. Er zijn ook nog andere instrumenten om te sturen op de woningmarkt. In dit artikel worden de verschillende mogelijkheden en de daarbij relevante aandachtspunten uiteengezet.

Wanneer een gemeente invloed wil uitoefenen op de woningmarkt, moet zij rekening houden met onder meer de algemene beginselen van behoorlijk bestuur, de doorkruisingsleer en de redelijkheid en billijkheid. Deze aandachtspunten, in combinatie met het precieze doel dat de gemeente beoogt, hebben invloed op welk(e) middel(en) de gemeente het beste kan inzetten. In de contractvorming met kopers moet de gemeente van geval tot geval afwegen welk middel (en de specifieke vormgeving daarvan) het beoogde doel het beste dient.

Interesse in dit artikel?

U leest het artikel hier.

Meer informatie?

Wilt u meer weten over de verschillende privaat- en/of publiekrechtelijke mogelijkheden die een gemeente heeft om invloed uit te oefenen op de woningmarkt? Neem dan contact op met Patrick Haccou (T: 088 752 0231 / E: ), Sharon Aaldering (T: 088 752 0201 / E: sharon.aaldering@nysingh.nl) of Jonne Fluitsma (T: 088 752 0218 / E:jonne.fluitsma@nysingh.nl).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *