Vordering exhibitie verkeersmodel voor verweer onteigening

Opnieuw een vordering tot overlegging van stukken (exhibitie) ten behoeve van de onderbouwing van een verweer tegen de onteigening, nu ter nadere onderbouwing van een zienswijze tegen het ontwerp-koninklijk besluit in de administratieve onteigeningsprocedure. Dit jaar is al een en ander te doen geweest over informatieverstrekking in het kader van een voorgenomen onteigening. Eerder is op dit blog een vergelijkbare vordering tot exhibitie in het kader van de onteigeningsprocedure Hedwigepolder besproken. Daarnaast is recent bevestigd dat de Wob de onteigenaar niet verplicht tot openbaarmaking van diens taxatierapport.

Kort geding

In deze afzonderlijke kort geding procedure (Rechtbank Gelderland, 6 maart 2016, ECLI:NL:RBGEL:2016:1551) hebben grondeigenaren inzage in het verkeerskundig model van de gemeente Barneveld gevorderd. De gemeente was bereid om de input en de output te verstrekken, maar niet om de grondeigenaren mee te laten kijken in de keuken. De gemeente heeft erop gewezen dat de grondeigenaren diverse Wob-verzoeken hebben ingediend en dat de gemeente naar aanleiding daarvan zoveel mogelijk gegevens heeft verstrekt. Op grond van de verstrekte gegevens zijn de grondeigenaren in staat om een eigen verkeerskundige contra-expertise rapport te laten opstellen. De in kort geding gevorderde exhibitie is volgens de gemeente vooral een ‘fishing expedition’.

Oordeel voorzieningenrechter exhibitie

De voorzieningenrechter oordeelt dat het het kader van 843a Rv te buiten gaat als de gemeente en het verkeerskundig bureau inzage zouden moeten verstrekken in de gebruikte software. Daarbij komt dat het niet aannemelijk is geworden dat er buiten de gegevens die de grondeigenaren reeds van de gemeente hebben ontvangen, concrete bescheiden zijn bij afgifte waarvan de grondeigenaren een rechtmatig belang hebben en waarover zij noodzakelijk moeten kunnen beschikken. Tot slot geeft de voorzieningenrechter aan dat het te ver voert dat een gemeente langs de weg van een vordering tot exhibitie rekenschap moet afleggen over de overwegingen die haar tot (gewijzigd) beleid hebben gebracht, gelet op de aan de gemeente toekomende beleidsvrijheid. De vordering tot opleggen van een exhibitieplicht wordt afgewezen. De grondeigenaren hebben hoger beroep ingesteld.

 

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *