Vervroegde descente Koeweide met bijzonder vervoer!

Op 15 en 17 maart 2016 is in verschillende grondverwervingsdossiers een vervroegde descente gehouden, vooruitlopend op eventuele gerechtelijke onteigeningsprocedures ten behoeve van de het Grensmaasproject, locatie Koeweide, in de gemeente Sittard-Geleen en Echt-Susteren. Bij deze plaatsopnames was voor bijzonder vervoer gezorgd. De betrokkenen hebben de verschillende ter onteigening aangewezen gronden per huifkar bezocht.

Vervroegde descente per huifkar: Nysingh weet er meer van.

Koeweide

Het Koninklijk Besluit Grensmaas Koeweide dateert van 29 oktober 2015 en is op 18 november 2015 gepubliceerd in de Staatscourant. Het Grensmaasproject voorziet in de uitvoering van maatregelen op elf locaties verspreid over het gebied van de Grensmaas, waaronder de locatie Koeweide. Samen met de rivierverruiming op de andere tien locaties dienen de maatregelen op de locatie Koeweide te leiden tot een dusdanige verlaging van de hoogwaterstand op de rivier de Maas dat de gebieden die in Limburg door kaden worden beschermd per 31 december 2017 nog een kans op overstroming lopen van ten hoogste 1:250 per jaar.

Vervroegde descente per huifkar: Nysingh weet er meer van.De verruiming op de locatie Koeweide moet, eveneens samen met de verruimingen op de andere locaties, tevens leiden tot de winning van ten minste 35 miljoen ton grind voor de nationale behoefte. Deze winning van bodembestanddelen staat niet alleen ten dienste van het tegengaan van de wateroverlast maar ook ten dienste van de natuurontwikkeling.

Bas ten Kate en ondergetekende staan Rijkswaterstaat bij als onteigeningsadvocaat in de gerechtelijke onteigeningsprocedure.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *