Artikelen door Alrik Bijkerk

- kroniek / onteigeningsrecht

Kroniek administratief onteigeningsrecht 2016

Alrik Bijkerk
In de april 2017 uitgave van het Tijdschrift voor Bouwrecht (TBR) is onze kroniek over het administratieve onteigeningsrecht gepubliceerd.
- bewindvoerder / deskundigenkosten

Geen vergoeding kosten bewindvoerder

Alrik Bijkerk
In een onteigeningsprocedure bij de rechtbank Noord-Nederland zat de onteigende in de schuldsanering en werd om die reden vertegenwoordigd door een bewindvoerder en een advocaat. De vraag diende zich aan of de kosten van de bewindvoerder ook voor vergoeding door de onteigenende overheid in aanmerking kwamen. Die vraag is door de rechtbank ontkennend beantwoord.
- koninklijk besluit / publiek belang / zelfrealisatie

KB California: publiek belang en strijd met het recht

Alrik Bijkerk
Eind januari heeft de Kroon de eerste KB’s van 2017 geslagen. Het betreft onder meer het KB van 25 januari 2017 (nr. 2017000112) inzake California 1. Dit KB bevat enkele noemenswaardige overwegingen van de Kroon over publiek belang en strijd met het recht.
- liquidatie / online seminar / reconstructie

Online seminar: Liquidatie of reconstructie?

Alrik Bijkerk
Online seminar: Liquidatie of reconstructie? Donderdag 23 februari 2017 om 11:00 uur. Deelname aan het online seminar is gratis.
- koninklijk besluit / minnelijk overleg

Minnelijk overleg: tegemoetkoming aan wensen grondeigenaar

Alrik Bijkerk
KB reconstructie N236 met aandacht voor eisen aan het minnelijk overleg, waaronder de wensen van grondeigenaar en p.m. posten in de (bijkomende) aanbieding.
- huurder / minnelijk overleg

Onbekende huurder onteigeningsprocedure

Alrik Bijkerk
Ondanks onderzoek en navraag in het minnelijk overleg meldt zich gedurende de administratieve onteigeningsprocedure toch een onbekende huurder. Hoe gaat de Kroon hiermee om?