Tag: zelfrealisatie

- koninklijk besluit / liquidatie / reconstructie / zelfrealisatie

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in september en oktober 2018

Carola van Andel
In september en oktober 2018 zijn vijf KB’s gepubliceerd met aandacht voor zelfrealisatie en de uitgangspunten minnelijk overleg: reconstructie of liquidatie?
- deskundigenkosten / zelfrealisatie

Vergoeding kosten onderzoek zelfrealisatie

Bas ten Kate
Ook de kosten die betrekking hebben op het onderzoek naar de mogelijkheid van zelfrealisatie zijn te beschouwen als kosten die gemoeid zijn met het voeren van verweer.
- koninklijk besluit / noodzaak / urgentie / zelfrealisatie

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in juli 2018

Carola van Andel
Opnieuw onteigening voor woningbouw, discussie over compensatie in andere vorm dan geld en de randvoorwaarden voor een geslaagd beroep op zelfrealisatie.
- huurder / koninklijk besluit / minnelijk overleg / zelfrealisatie

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in mei en juni 2018

Carola van Andel
Met onder meer aandacht voor zelfrealisatie, de informatieplicht van de te onteigenen partij en de samenloop tussen een peilbesluit en onteigening.
- koninklijk besluit / zelfrealisatie

Onteigening prematuur vanwege zelfrealisatieplan

Jessica de Roos
Onteigeningsverzoek van de gemeente Kaag en Braassem afgewezen. Het verzoek is prematuur. Ten tijde van het verzoekbesluit kon nog geen onteigeningsnoodzaak worden vastgesteld, omdat nog een uitgewerkt zelfrealisatieplan te verwachten viel. Dat de gemeenteraad het verzoekbesluit nadien heeft bekrachtigd, maakt dat in dit geval niet anders.
- erfpacht / zelfrealisatie

Geen zelfrealisatie Hedwigepolder

Carola van Andel
Beroep zelfrealisatie slaagt niet: bijzondere aard en achtergrond werk rechtvaardigen conclusie dat alleen volle eigendom voldoende waarborgen biedt.
- abbb / noodzaak / zelfrealisatie

Onteigening Hedwigepolder onherroepelijk!

Carola van Andel
Zojuist heeft de Hoge Raad bepaald dat de rechtbank Zeeland-West-Brabant terecht in 2017 de vervroegde onteigening van de Hedwigepolder heeft uitgesproken. Het door eigenaar De Cloedt ingestelde cassatieberoep slaagt niet.
- koninklijk besluit / noodzaak / zelfrealisatie

Geen zelfrealisatie door uitgifte in erfpacht

Jessica de Roos
In het KB van 17 november 2017, nr. 2017002004 (onteigeningsplan Groenzoom), wijst de Kroon een beroep op zelfrealisatie van de hand. De bereidheid van de betreffende eigenaar om de gronden tegen vergoeding aan de gemeente in erfpacht uit te geven en haar toe te staan het werk op de gronden te realiseren, staat niet aan aanwijzing ter onteigening in de weg.
- koninklijk besluit / publiek belang / zelfrealisatie

KB California: publiek belang en strijd met het recht

Alrik Bijkerk
Eind januari heeft de Kroon de eerste KB’s van 2017 geslagen. Het betreft onder meer het KB van 25 januari 2017 (nr. 2017000112) inzake California 1. Dit KB bevat enkele noemenswaardige overwegingen van de Kroon over publiek belang en strijd met het recht.