Tag: zekerheidsstelling

Zekerheidsstelling bij onteigening

/
Rechtbank is verplicht om voor de onteigende partij een som als zekerheid bepalen voor de voldoening van de verschuldigde schadeloosstelling.