Tag: vervroegde ingebruikneming

Kort geding: ingebruikneming vooruitlopend op onteigening

/
Onteigende is in kort geding veroordeeld om de in de onteigeningsprocedure betrokken gronden uiterlijk één uur na betekening van het vonnis aan de Provincie ter beschikking te stellen. Na een afweging van belangen oordeelde de rechtbank dat het belang van de onteigende bij het voortgezet ongestoord eigendom niet opweegt tegen het belang van de Provincie bij het vervroegd in gebruik nemen daarvan. ECLI:NL:RBLIM:2017:8580.