Tag: teruglevering

Provincie schadeplichtig wegens doorverkopen overtollige gronden?

/
De provincie heeft meer gronden via ruil in eigendom verworven dan achteraf nodig is gebleken voor het project. Dat zij die gronden vervolgens na een bestemmingswijziging aan een derde heeft verkocht, maakt de provincie niet schadeplichtig jegens de oorspronkelijke eigenaren.