Tag: taxateur

- NRVT / NVR / rentmeester / taxateur / taxatierapport / tuchtrecht

Dezelfde tuchtklacht rentmeester: twee verschillende uitspraken?

Sharon Aaldering
Tuchtklacht tegen een rentmeester vanwege een feitelijke onjuistheid in zijn taxatierapport. Het Tuchtcollege NRVT oordeelt dat geen sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen en acht de klacht ongegrond. De Rentmeesterskamer acht de klacht echter wel gegrond, nu sprake is van tuchtrechtelijk verwijtbaar handelen. Hoe kan dit?
- NRVT / taxateur / taxatierapport / tuchtrecht

Is tuchtrecht NRvT ook van toepassing op lid schadecommissie?

Bas ten Kate
Op 10 mei jl. heeft de Stichting Tuchtrechtspraak van de Stichting…