Tag: kostenvergoeding

John Dummer (Air-Vision.nl)

Verrekenbaar voordeel bij verval van pacht overblijvende

/
Buitenring Parkstad Limburg: uitspraak rechtbank schadeloosstelling, verval van pacht op het overblijvende leidt tot verrekenbaar voordeel.