Tag: koninklijk besluit

Minnelijk overleg over compensatiegrond

/
In het KB Kolenbranderweg Haaksbergen herhaalt de Kroon dat schadeloosstelling in geld het uitgangspunt is, maar dat een verzoek om compensatiegrond wel aan de orde kan komen bij de toetsing van het minnelijk overleg.

Vervangende locatie onderdeel toets minnelijk overleg

/
Uitgangspunt is schadeloosstelling in geld, maar een vervangende locatie of andere oplossingen kunnen wel degelijk aan de orde komen in het kader van de toetsing van het minnelijk overleg. De Kroon heeft dit nog eens helder verwoord in het KB Rondweg Voorst.

KB N340 N48 Zwolle-Ommen

/
KB N340/N48 Zwolle-Ommen, realisatie inpassingsplan gedeelte vanaf de spoorlijn Zwolle-Meppel tot Engellandweg, enige zienswijze ingetrokken.

Samenloop uitkoopregeling TenneT

/
KB Nieuwe Dordtse Biesbosch: aankoop geheel, samenloop in minnelijk overleg met de uitkoopregeling TenneT woningen recht onder hoogspanningslijn.

Onteigening appartementsrecht via gehele complex

/
Onteigening appartementencomplex. KB wijst niet afzonderlijk appartementsrecht ter onteigening aan, maar volledig complex (vgl. HR 27 november 2015).

Onteigening als middel tegen illegale wietteelt?

/
In Noord-Brabant worden boeren vaak benaderd om hun leegstaande stallen te verhuren voor wietteelt of als drugslab, meldt het NRC. Afbreken is een oplossing. Zonder leegstaande stallen of schuren zijn er immers geen mogelijkheden meer voor criminele organisaties. Zou het onteigeningsinstrument hier nog uitkomst kunnen bieden?

Opstalrecht als alternatief voor aankoop

/
Discussie over een minst ingrijpend bedoeld aanbod om als alternatief…

Geen zelfrealisatie Hedwigepolder: onteigening uitgesproken

/
Verweer zelfrealisatie De Cloedt wordt door de rechtbank verworpen…

Onteigening ondanks overeenstemming

/
De Kroon heeft in het KB van 15 april 2016, nr. 2016000687, gronden…

Onteigeningsverzoek GR gedeeltelijk afgewezen

/
De Kroon heeft bij Koninklijk Besluit van 5 maart 2016, nr. 2016000364,…