Tag: koninklijk besluit

- koninklijk besluit / minnelijk overleg / titelkeuze

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in januari en maart 2019

Carola van Andel
In de KB's van begin 2019 onder meer aandacht voor de juiste titelkeuze, de meest gerede verzoeker om onteigening en PM-posten in het aanbod.
- koninklijk besluit / noodzaak

Onteigening bij Design en Construct

Carola van Andel
KB Zuidasdok oordeel Kroon over Design en Construct bij grondverwerving: is onteigening van alle in het verzoek opgenomen perceelsgedeelten noodzakelijk?
- formaliteiten / huurder / koninklijk besluit / minnelijk overleg / zakelijke beschrijving

Koninklijke Besluiten gepubliceerd eind 2018 en begin 2019

Carola van Andel
In de KB's van eind 2018 en begin 2019 onder meer aandacht voor de zakelijke beschrijving, juiste machtiging bij verzoekbesluit en onbekende huurders.
- koninklijk besluit / minnelijk overleg / taxatierapport

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in november en begin december 2018

Carola van Andel
In november en (begin) december zijn twee KB's gepubliceerd, onder meer aandacht voor de rol van taxatierapporten in het minnelijk overleg.
- koninklijk besluit / liquidatie / reconstructie / zelfrealisatie

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in september en oktober 2018

Carola van Andel
In september en oktober 2018 zijn vijf KB’s gepubliceerd met aandacht voor zelfrealisatie en de uitgangspunten minnelijk overleg: reconstructie of liquidatie?
- cursus / gedoogplicht / koninklijk besluit / schadeloosstelling

Studiemiddagen Nysingh Actualiteiten Grondverwerving 2018

Bas ten Kate
Studiemiddagen Actualiteiten Grondverwerving 2018 in Utrecht, Eindhoven en Hoogeveen: wederom veel belangstelling en levendige discussies over onder meer zelfrealisatie en BTW bij onteigening.
- koninklijk besluit / minnelijk overleg / urgentie

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in augustus 2018

Carola van Andel
In augustus 2018 zijn vooralsnog twee KB’s gepubliceerd met wederom aandacht voor een kavelruil en de balans tussen urgentie en de verwachte planning.
- koninklijk besluit / noodzaak / urgentie / zelfrealisatie

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in juli 2018

Carola van Andel
Opnieuw onteigening voor woningbouw, discussie over compensatie in andere vorm dan geld en de randvoorwaarden voor een geslaagd beroep op zelfrealisatie.
- cursus / gedoogplicht / koninklijk besluit / schadeloosstelling

Cursus Actualiteiten grondverwerving

Jessica de Roos
U kunt zich vanaf nu aanmelden voor onze jaarlijkse najaarscursus Actualiteiten grondverwerving, waarin u in één middag bijgepraat wordt over de ontwikkelingen op het gebied van onteigening en gedoogplichten.
- huurder / koninklijk besluit / minnelijk overleg / zelfrealisatie

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in mei en juni 2018

Carola van Andel
Met onder meer aandacht voor zelfrealisatie, de informatieplicht van de te onteigenen partij en de samenloop tussen een peilbesluit en onteigening.