Tag: exploitatieplan

- exploitatieplan / inbrengwaarde / kostenverhaal / zelfrealisatie

Inbrengwaarden: niet statisch maar dynamisch

Carola van Andel
Vijfde herziening Amsterdams exploitatieplan Buiksloterham: door de gemeenteraad gehanteerde taxatie inbrengwaarden houdt geen stand.
- exploitatieplan / inbrengwaarde

Taxatiebenadering bij grondverwervingskosten bovenwijkse voorzieningen

Carola van Andel
Exploitatieplan vereist taxatiebenadering als waarderingsmethode ten behoeve van grondverwerving voor bovenwijkse voorzieningen.