Tag: belastingschade

Hedwigepolder: forse onteigening leidt tot forse kosten

/
Vonnis schadeloosstelling Hedwigepolder: krijgt eigenaar ook kosten 'lobbydossier', planololgie en procedure EHRM vergoed?