Tag: baatafroming

- baatafroming / eliminatie / planschade

Geen baatafroming bij Hoog Dalem Gorinchem

Bas ten Kate
Beroepen op baatafroming zijn schaars in het onteigeningsrecht en eigenlijk steeds zonder succes. De procedure Hoog Dalem Gorinchem is hiervan het meest recente voorbeeld.