Studiemiddagen Nysingh Actualiteiten Grondverwerving 2019

Utrecht / Eindhoven / Hoogeveen

Begin oktober vonden onze jaarlijkse drie studiemiddagen Actualiteiten Grondverwerving plaats in Eindhoven, Utrecht (op onze eigen locatie aan de Maliebaan) en in Hoogeveen.

We kijken met veel plezier terug op onze meest succesvolle reeks van de afgelopen jaren! De belangstelling was groot, met meer dan driehonderd aanmeldingen van zowel medewerkers van overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheid), medewerkers van leidingbeheerders als adviseurs op het gebied van grondverwerving (rentmeesters/taxateurs).
Programma

Tijdens de bijeenkomsten praatte Carola van Andel de aanwezigen bij over de actuele stand van zaken ten aanzien van de administratieve fase van de onteigeningsprocedure. Hierbij was aandacht voor onder meer de nieuwe onteigeningsprocedure onder de (inmiddels door de Tweede Kamer aangenomen) Aanvullingswet Grondeigendom Omgevingswet, #stikstof en zelfrealisatie.

Bas ten Kate zette de actualiteiten op het vlak van de schadeloosstelling op een rij en ging onder andere nader in op de residuele berekening, baatafroming, eliminatie en complexbenadering. Vooral de bijdrage over de meewerkvergoeding sloeg in als een bom.

Jessica de Roos sloot na de pauze af met het laatste nieuws op het vlak van gedoogplichten en een opfriscursus Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), met aandacht voor zowel het huidige systeem als de vraag of het voorkeursrecht onder de Omgevingswet nog wel een rol van betekenis zal hebben. Inmiddels is duidelijk dat de Tweede Kamer het toepassingsbereik van het voorkeurrecht wil handhaven.

Tijdens de pauze en ook na afloop werd veel doorgepraat, waaruit wij hebben afgeleid dat de gepresenteerde onderwerpen bij de deelnemers veel belangstelling genieten.

Contact

Mocht u interesse hebben in de hand-outs van de presentaties, dan kunt u contact opnemen met onze secretaresse Marianne van Delft.

Indien u het afgelopen jaar geen persoonlijke uitnodiging heeft ontvangen, terwijl u dat volgend jaar wel graag zou willen, kunt u dit hier doorgeven.

Wij hopen in het najaar van 2020 op een even geslaagde editie en treffen u dan graag (weer)!

Team Grondverwerving

 

Carola van Andel, Jessica de Roos, Patrick Haccou, Bas ten Kate, Sharon Aaldering en Wim Klostermann

2 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *