Planschade onder de Omgevingswet

In het Tijdschrift voor Bouwrecht van december 2020 (TBR 2020/152) is het artikel ‘Planschade onder de Omgevingswet – Kanttekeningen bij Afdeling 15.1 Omgevingswet’ van Bas ten Kate gepubliceerd.

Planschade en de Omgevingswet

Op 1 januari 2022 treedt de Omgevingswet in werking. De nieuwe Omgevingswet vervangt 26 Wetten, 60 AMvB’s en 75 ministeriële regelingen. Onder de Omgevingswet wordt samenwerken het devies, zowel tussen overheden onderling als tussen overheden en samenleving. De wetgever beoogt meer ruimte te geven aan initiatieven uit de samenleving. En in al dit wetgevingsgeweld wordt ook een groot aantal rechtsregels inhoudelijk gewijzigd.

Ook de huidige wettelijke regels over planschade zullen ingrijpend veranderen. Bas ten Kate bespreekt in het artikel uitgebreid welke veranderingen er aan komen.

Voor een belangrijk deel zijn de veranderingen verbeteringen. Dit komt bijvoorbeeld doordat de nieuwe regels kunnen leiden tot besparing van bestuurlijke en financiële lasten. Maar er zijn ook punten van kritiek. Bijvoorbeeld dat door uitnodigingsplanologie en het verschuiven van het schademoment de problematiek van de schaduwschade groter wordt. De extra voorziening in de Omgevingswet, die aan dit probleem tegemoet komt, is onvoldoende.

Interesse in dit artikel?

Wilt u dit artikel ontvangen of meer informatie over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Bas ten Kate, onteigeningsadvocaat (t: +31 (0)6 53 18 12 14 of e: bas.tenkate@nysingh.nl).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *