- belasting / btw

Advies Advocaat-Generaal: geen vergoeding BTW over deskundigenkosten

Carola van Andel
In een cassatieprocedure bij de Hoge Raad heeft Advocaat-Generaal…
- minnelijk overleg

Voldoende serieus minnelijk overleg?

Carola van Andel
In deze cassatieprocedure staat de vraag centraal of de Provincie…
- belasting / btw

Geen omzetbelasting verschuldigd over onteigeningsschadeloosstelling

Carola van Andel
In deze belasting zaak stond de vraag centraal of omzetbelasting…