Gedoogplicht ex artikel 5.24 Waterwet

/
ECLI:NL:RVS:2015:1991 Een gedoogplicht kan niet worden opgelegd…

Onteigening en positie huurders/pachters

/
De positie van huurders/pachters in het kader van de onderhandelingen…

Onteigening en aanbod onder voorbehoud bestuurlijke goedkeuring

/
KB 15 november 2014, Stcrt. 16 januari 2015 nr. 29, Onteigening…