Opstalrecht als alternatief voor aankoop

Discussie over een minst ingrijpend bedoeld aanbod om als alternatief voor aankoop een opstalrecht te vestigen. In de administratieve onteigeningsprocedure kunnen geen zelfstandige uitspraken worden gedaan over de inhoud van en de voorwaarden die verbonden zijn aan de overeenkomst en akte tot vestiging van een opstalrecht die in het kader van het minnelijk overleg zijn aangeboden.

Rijnlandroute

In de Staatscourant van 27 juni 2016 zijn drie Koninklijke Besluiten van 19 mei 2016 gepubliceerd over onteigening ten name van Rijkswaterstaat ter realisatie van de Rijnlandroute in de gemeenten Leiden, Katwijk, Wassenaar, Voorschoten en Leidschendam-Voorburg. Het KB dat ziet op de deeltrajecten 1a, 1b en 1c van de Rijnlandroute kent de meeste zienswijzen. Enkele aspecten die zien op de (voorbereiding van de) administratieve procedure zijn interessant om te signaleren.

Verschrijvingen en typfouten

Uit dit KB volgt bijvoorbeeld weer eens duidelijk dat de Kroon wel bereid is een verzoeker om onteigening kleine verschrijvingen en typfouten te vergeven, mits vast komt te staan dat de betrokkenen niet in hun belangen zijn geschaad.

Deze bijdrage gaat verder in op het aanbod om ter voorkoming van onteigening in te stemmen met de vestiging van een opstalrecht.

Alternatief aanbod

Zeven verschillende reclamanten ageren tegen de wijze waarop (de Provincie Zuid-Holland namens) Rijkswaterstaat in het minnelijk overleg is omgegaan met de mogelijkheid tot het vestigen van een opstalrecht. Rijkswaterstaat heeft deze reclamanten in het kader van het minnelijk overleg en ter voorkoming van de aankoop of onteigening van het perceelsgedeelte een als minst ingrijpend bedoeld aanbod gedaan voor de vestiging van een zakelijk recht van opstal. Bij dit aanbod heeft Rijkswaterstaat kennelijk een conceptversie van een standaardovereenkomst gevoegd. Voor het geval over dit aanbod geen overeenstemming zou kunnen worden bereikt, heeft Rijkswaterstaat tevens als alternatief aangeboden om het betreffende perceelsgedeelte aan te kopen en na realisatie van het werk belast met een opstalrecht terug te leveren.

Standaardovereenkomst opstalrecht

Reclamanten klagen dat Rijkswaterstaat gebruik maakt van een standaardovereenkomst en hier op geen enkele wijze van zou willen afwijken. Om die reden zou Rijkswaterstaat onvoldoende hebben getracht om volledige overeenstemming te bereiken over het opstalrecht. De Kroon maakt hier korte metten mee, nu is gebleken dat alle reclamanten, die overigens gebruik hebben gemaakt van dezelfde adviseur en advocaat, de punten over onduidelijkheden en onredelijkheid van de standaardovereenkomst eerst in hun zienswijze naar voren hebben gebracht. In het minnelijk overleg dat aan het verzoekbesluit tot onteigening vooraf is gegaan, is hiervan derhalve door reclamanten geen melding gemaakt.

Oordeel Kroon

De Kroon kan gelet op het voorgaande de stelling van reclamanten dat Rijkswaterstaat op onvoldoende wijze zou hebben getracht overeenstemming te bereiken over het vestigen van een opstalrecht dan ook niet volgen.

Daarnaast geeft de Kroon het volgende aan: “Evenmin kunnen in de administratieve onteigeningsprocedure zelfstandige uitspraken worden gedaan over de inhoud van en de voorwaarden die verbonden zijn aan de overeenkomst en akte tot vestiging van een opstalrecht die reclamanten is aangeboden.”

Dit lijkt de Kroon over te laten aan Rijkswaterstaat door te af te sluiten met “Verzoeker heeft ter hoorzitting kenbaar gemaakt dat deze bereid is om in het kader van het minnelijk overleg hierover met reclamanten in gesprek te gaan.”

Over dit KB Rijnlandroute is tevens de bijdrage Onbekende huurder onteigeningsprocedure op dit blog verschenen.

1 antwoord

Trackbacks & Pingbacks

  1. […] procedure zijn interessant om te signaleren. Eerder op dit blog verscheen al de bijdrage Opstalrecht als alternatief voor aankoop. Deze bijdrage ziet op de onbekende huurder die zich meldt in de […]

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *