Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

In het Tijdschrift voor Bouwrecht van februari 2019 (TBR 2019/19) is het artikel van Bas ten Kate ‘Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening’ gepubliceerd.

Onwinbare bodembestanddelen

Wanneer in het kader van een werk ontgravingen plaatsvinden, komt het dikwijls voor dat de onteigenaar als gevolg daarvan een voordeel ondervindt. Dat voordeel wordt veroorzaakt doordat de vrijkomende bodembestanddelen verkocht kunnen worden. Soms kunnen de bodembestanddelen elders in het werk worden gebruikt.

De vraag is in welke gevallen de onteigende partij aanspraak kan maken in verband met dit voordeel en, zo dit het geval is, tot welk bedrag. Over deze vraag heeft de Hoge Raad sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw verschillende arresten gewezen. Deze arresten bieden echter nog geen volledige duidelijkheid. Dit artikel bespreekt deze rechtspraak en bijbehorende conclusies.

Afgelopen november gaf Bas ten Kate een lezing bij de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA) over ditzelfde onderwerp.

Interesse in dit artikel?

Wilt u dit artikel ontvangen of meer informatie over dit onderwerp? Neemt u dan contact op met Bas ten Kate, onteigeningsadvocaat (t: +31 (0)6 53 18 12 14 of e: bas.tenkate@nysingh.nl).

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *