Onteigening en aanbod onder voorbehoud bestuurlijke goedkeuring

KB 15 november 2014, Stcrt. 16 januari 2015 nr. 29, Onteigening N361 Winssum/De Marne

Eén van de te onteigen eigenaren betoogde dat het onvoorwaardelijke en serieuze karakter van de biedingen van de provincie Groningen onvoldoende vast stond, omdat die biedingen gedaan waren onder voorbehoud van goedkeuring.

Er is discussie mogelijk over de vraag of een aanbod onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring wel als een aanbod beschouwd kan worden. Zo’n aanbod wordt immers afhankelijk gemaakt van de wil om het aanbod te doen. De Hoge Raad heeft in een arrest van 1 juni 2012 niettemin beslist dat een dergelijk aanbod als een voorwaardelijk aanbod heeft te gelden (ECLI:NL:HR:2012:BV1748). Dit arrest is van bijzonder belang, omdat het ook duidelijk maakt dat de onteigenende partij zich niet in alle gevallen op dat voorbehoud zal kunnen beroepen!

De Kroon overweegt dat een voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring gebruikelijk is bij onderhandelingen met een overheidspartij, terwijl dergelijke goedkeuringen slechts bij hoge uitzondering niet verleend worden. Dat aanbiedingen onder voorbehoud van bestuurlijke goedkeuring zijn gedaan, betekent volgens de Kroon daarom geenszins dat die aanbiedingen niet als serieus kunnen worden beschouwd.

Dit artikel is geschreven in samenwerking met Jessica de Roos.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *