Online seminar Onwinbare bodembestanddelen bij onteigening

Op dinsdag 26 maart a.s. van 11:00 tot 12:00 uur vindt het online seminar plaats over onwinbare bodembestanddelen bij onteigening. Bas ten Kate praat u graag bij.

Onwinbare bodembestanddelen

Wanneer in het kader van een werk ontgravingen plaatsvinden, komt het dikwijls voor dat de onteigenaar als gevolg daarvan een voordeel ondervindt. Dat voordeel wordt veroorzaakt doordat de vrijkomende bodembestanddelen verkocht kunnen worden. Soms kunnen de bodembestanddelen elders in het werk worden gebruikt. De vraag is in welke gevallen de onteigende partij aanspraak kan maken in verband met dit voordeel en, zo dit het geval is, tot welk bedrag.

Bas ten Kate zal in het online seminar ingaan op de verschillende arresten die de Hoge Raad hierover heeft gewezen sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw en de conclusies die daaruit kunnen worden getrokken.

Recent publiceerde TBR al een artikel van Bas ten Kate over ditzelfde onderwerp (TBR 2019/19), waaraan wij eerder al aandacht besteedden op dit blog.

Vanaf uw eigen werkplek

U kunt het online seminar volgen van achter uw eigen computer, tablet of smartphone en vragen stellen of in discussie gaan met de spreker. Zo heeft u geen reistijd en kunt u met een investering van één uur worden bijgepraat over onderwerpen die uw dagelijkse werk direct raken.

Aanmelden

Deelname is kosteloos. U kunt het online seminar volgen van achter uw eigen computer, tablet of smartphone en vragen stellen. U kunt zich opgeven voor het seminar via de aanmeldknop. Indien u reeds eerder heeft deelgenomen kunt u met uw inloggegevens inloggen en kunt u zich direct aanmelden. Na uw inschrijving ontvangt u een e-mail met daarin uw wachtwoord en vóór het seminar ontvangt u een herinnering met daarin de link waarmee u eenvoudig mee kunt kijken. Tijdens het online seminar zitten achter de schermen Carola van Andel en Jessica de Roos klaar om uw vragen te beantwoorden.

Vragen?

Neem dan gerust contact op met Miriam Voogd (088 752 0237 |  miriam.voogd@nysingh.nl

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *