Nysingh cursus Actualiteiten Grondverwerving

Net als in voorgaande jaren organiseert Nysingh ook dit najaar de cursus Actualiteiten Grondverwerving in Hoogeveen, Utrecht en Eindhoven. Gebiedsontwikkeling ten behoeve van woningen en bedrijven zit weer in de lift. Daarnaast blijven ontwikkelingen op het vlak van waterveiligheid en wegenbouw elkaar in een vlot tempo opvolgen. Enerzijds is tijdige beschikbaarheid van de grond voor deze ontwikkelingen een must, anderzijds vereisen de belangen van eigenaren en andere rechthebbenden een grote mate van zorgvuldigheid. Onteigening of oplegging van een gedoogplicht kan uitkomst bieden als het niet mogelijk is die grond in overleg beschikbaar te krijgen.

Programma

In 2014 en 2015 organiseerden wij ook cursussen Actualiteiten Grondverwerving. Deze werden druk bezocht door zowel medewerkers van overheden (gemeenten, provincies, waterschappen en rijksoverheid) als door adviseurs op het gebied van grondverwerving (rentmeesters/taxateurs). Vanwege de vele positieve reacties organiseren we ook dit jaar deze cursus.

In één middag wordt u door onze onteigeningsspecialisten bijgepraat over alle relevante aspecten en ontwikkelingen van het afgelopen jaar met betrekking tot de volgende onderwerpen:

  • Administratieve onteigeningsprocedure
  • Schadeloosstelling
  • Aanvullingswet grondeigendom

Onder meer zal worden stilgestaan bij onteigening voor natuur, zelfrealisatie, het vervolg op de eliminatie-arresten van 15 januari 2016, bijzondere geschiktheid en bodemverontreiniging.

Data en locaties

U bent vanaf 13:30 uur van harte welkom. Om 14:00 uur starten we met het inhoudelijke programma. Rond 16:30 uur sluiten we de middag af met een borrel. De cursus vindt plaats op:

Aanmelden

U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier. Na aanmelding ontvangt u een bevestiging per e-mail. Aan het bijwonen van deze cursus zijn geen kosten verbonden. U kunt gerust een collega meenemen. U kunt dit aangeven op het aanmeldformulier.

En heeft u specifieke vragen, onderwerpen of knelpunten die u graag behandeld wilt zien in de cursus? Meld deze dan in het aanmeldformulier of mail ze naar Carola van Andel. Wij proberen daaraan tijdens de cursus (extra) aandacht te besteden.

Graag tot ziens in Hoogeveen, Utrecht of Eindhoven!

 

Met vriendelijke groet,

Team Onteigening, Nadeelcompensatie en Planschade van Nysingh advocaten-notarissen

 

Bas ten Kate, Wim Klostermann, Patrick Haccou

Jessica de Roos, Alrik Bijkerk en Carola van Andel

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *