Nieuwe handreiking administratieve onteigeningsprocedure

Opnieuw blijkt de Corporate Dienst van Rijkswaterstaat iets te hebben met bijzondere data. Na de notitie met aandachtspunten en aanbevelingen van 14 januari 2014, ter vervanging van de eerdere notitie van 12 december 2012, verscheen op 16 januari 2016 de `Handreiking Administratieve Onteigeningsprocedure`. Deze Handreiking vervangt voornoemde notitie, maar ook de wel bekende Handreiking onteigeningen titel IV 2010, Leidraad voor de titels II, IIa en IIc en de toelichting op de checklist voor titel IV-verzoeken.

Zeker nu er nog maar één loket is waar alle verzoeken tot onteigening moeten worden ingediend, is het erg praktisch dat er nu ook nog maar één handreiking is voor al deze onteigeningstitels. De handreiking beschrijft het verloop van de administratieve onteigeningsprocedure op grond van de titels II, IIa, IIc, en IV van de onteigeningswet. Handig in dat verband is ook het schema waarin de stappen en doorlooptijden zijn opgenomen (pagina 36 e.v.). In de handreiking wordt verder beschreven hoe een onteigeningsverzoek wordt beoordeeld. Zoals in de handreiking is vermeld, beoogt deze geen wijziging teweeg te brengen in de tot op heden gevoerde gedragslijn van de Kroon ten aanzien van de beoordeling van onteigeningsverzoeken. De tekst van de handreiking is dan ook grotendeels letterlijk overgenomen uit de hiervoor genoemde notitie, handreiking, leidraad en toelichting.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *