Nieuwe datum inwerkingtreding Omgevingswet: 1 juli 2022

In verband met een zorgvuldige start van de Omgevingswet wordt de beoogde datum van inwerkingtreding met een half jaar verplaatst naar 1 juli 2022. Dit is de uitkomst van het bestuurlijk overleg tussen de minister, de bestuurlijke partners en verschillende andere betrokken partijen van 26 mei 2021. Minister Ollongren heeft beide kamers van de uitkomst van het overleg op de hoogte gesteld. In de brief aan de Tweede Kamer is te lezen dat meer tijd nodig is om het Digitale Stelsel Omgevingswet (hierna: DSO) opgeleverd, ingeregeld en stabiel werkend te krijgen. Kortom, opnieuw uitstel van de wet.

Verantwoorde inwerkingtreding

Volgens de bestuurlijke partners is de nieuwe datum van inwerkingtreding een verantwoorde keuze. De keuze is vooral ingegeven zodat de dienstverlening aan burgers en bedrijven en de doorgang van urgente gebiedsontwikkelingen kan doorgaan. Een goede start van de Omgevingswet betekent namelijk dat burgers en bedrijven goed bediend kunnen worden. Er is meer tijd nodig om de primaire processen van vergunningverlening en planvorming bij bevoegd gezagen te wijzigen zonder tekort te doen aan de dienstverlening.

Senator Theo Rietkerk (CDA) benadrukt achter de inhoud van de wet te staan, maar vindt dat kwaliteit bovenaan moet staan.

‘Er is nog geen beslissing tot uitstel tot mij doorgedrongen, maar eerder was al duidelijk dat er meer tijd nodig was om de systemen goed te laten werken en de financiën te regelen. Ik kan mij goed voorstellen dat de verantwoordelijk minister en de verantwoordelijke overheden een beslissing tot uitstel hebben genomen. Het is bij twijfel niet inhalen, dus ik kan die keus ondersteunen’

Tijd nodig voor inregelen, aansluiten en oefenen

Met de nieuwe datum van inwerkingtreding zouden alle bestuurlijke partners en bevoegd gezagen voldoende tijd krijgen. Bepaalde onderdelen van het DSO zijn al stabiel en beschikbaar. Dit geldt bijvoorbeeld voor de systemen voor toepasbare regels en vergunningverlening. Het overbrengen van al deze onderdelen naar een daadwerkelijke productiesituatie vergt daarentegen inregeltijd. Verder is ook de landelijke voorziening DSO in het laatste stadium, maar kunnen nog niet alle gemeenten hier gebruik van maken. De laatste softwareleveranciers zullen naar verwachting namelijk pas in oktober van 2021 hun systemen in gereedheid hebben kunnen brengen. Vanaf dat moment kunnen de bevoegd gezagen pas van het systeem gebruik maken, het systeem aansluiten en hiermee oefenen. Daarom is in de gekozen pragmatische aanpak afgesproken dat bevoegd gezagen zes maanden effectieve inregel- en oefentijd hebben. Bovendien geldt dat ook betrokken marktpartijen zich op de veranderingen moeten kunnen voorbereiden.

Uitstel vormt geen belemmeringen

De nieuwe startdatum zou geen belemmering vormen voor verdere ontwikkelingen. Wijzigingen, bijvoorbeeld ter implementatie van Europese wet- en regelgeving, worden tot de datum van inwerkingtreding zo veel mogelijk vormgegeven als dubbelwijzigingen. Hierdoor wordt zowel het huidige recht als het stelsel van het Omgevingsrecht tegelijkertijd gewijzigd. Ook heeft de latere inwerkingtreding geen gevolgen voor het overgangsrecht. Dat blijft onverkort van toepassing. De tijdstippen tot wanneer het overgangsrecht geldt zijn in overleg met bestuurlijke partners op maat te maken. Omdat de nieuwe datum tijdens de zomerperiode valt en bij gemeenten dan vaak net nieuwe colleges zijn geïnstalleerd, zal de minister hier (extra) op toezien en onderzoeken of beheersmaatregelen nodig zijn.

Instemming parlement (voorhang KB)

Het parlement wil een vinger aan de pols houden wat betreft het moment van inwerkingtreding van het nieuwe stelsel. Om die reden is de Omgevingswet aangevuld met een bepaling dat het ontwerp van het inwerkingtredings-KB bij beide Kamers voor instemming wordt voorgehangen. Na de zomer zal de minister een nieuw ontwerpbesluit bij beide kamers voorhangen met 1 juli 2022 als datum van inwerkingtreding. Op weg naar de parlementaire besluitvorming over de nieuwe datum treedt de minister graag met de Kamer in gesprek.

VRAGEN OVER DE OMGEVINGSWET?

Wij houden u via ons blog graag op de hoogte van de laatste relevante ontwikkelingen. Heeft u vragen over wat de Omgevingswet voor uw organisatie betekent? Neem dan contact op met een van onze specialisten.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *