Lezing bodembestanddelen Vereniging van Onteigeningsadvocaten

Tijdens de najaarsbijeenkomst van de Vereniging van Onteigeningsadvocaten (VOA) van 15 november jl. hield Bas ten Kate een voordracht onder de titel “Zin en onzin over bodembestanddelen”. Aan de orde kwamen zowel de vergoeding wegens winbare als de vergoeding wegens onwinbare bodembestanddelen.

Onwinbare bodembestanddelen vs. eliminatie

Onwinbare bodembestanddelen worden zo genoemd omdat zij zonder het werk waarvoor onteigend wordt nooit gewonnen hadden kunnen worden. Daarvoor zou zonder het werk namelijk nooit een vergunning zijn verleend. Een vergoeding voor onwinbare bodembestanddelen staat daarom op gespannen voet met het eliminatiebeginsel, dat immers voorschrijft dat het werk waarvoor onteigend wordt bij de bepaling van de schadeloosstelling geen rol mag spelen.

Sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw is over dit vraagstuk een aantal arresten gewezen, waarvan het meest recent is het arrest Welsumerswaarden, ook eerder op dit blog besproken.

Stappenplan bepaling vergoeding

Tijdens de voordracht is een stappenplan besproken, dat bij de bepaling van de vergoeding wegens onwinbare bodembestanddelen behulpzaam kan zijn. Na afloop van de voordracht vond een geanimeerde discussie plaats.

Heeft u vragen over dit onderwerp of interesse in het stappenplan? Neem dan contact op met Bas ten Kate of één van de andere onteigeningsadvocaten van Nysingh.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *