Koninklijke Besluiten gepubliceerd in november en begin december 2018

In de maanden november en (begin) december 2018 zijn de volgende Koninklijke Besluiten gepubliceerd:

  • KB van 5 oktober 2018, nr. 2018001774 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Lelystad krachtens artikel 72a van de onteigeningswet (onteigening voor de aanleg van een verbindingsweg vanaf het eerste deel Anthony Fokkerweg tot de nieuwe aansluiting op de rijksweg A6, alsmede voor de aanleg van deze halve aansluiting op de rijksweg A6, ter hoogte van de Lage Dwarsvaart, met bijkomende werken), Titel II.
  • KB van 5 november 2018, nr. 2018001958 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Borger-Odoorn krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Reconstructie N34 Aansluiting Klijndijk) , Titel IV.
Meest gerede partij onteigening

Uit het Drentse KB Reconstructie N34 aansluiting Klijndijk volgt dat bij de reclamant onduidelijkheid bestond of Provinciale Staten wel om onteigening konden verzoeken van een bestemmingsplan. Had dit niet de raad van de gemeente Borger-Odoorn moeten zijn? De Kroon is hier kort over en concludeert dat de provincie Drenthe de meest gerede partij is om over te gaan tot onteigening. De provincie is immers initiatiefnemer van het plan voor reconstructie van de N34. De provincie is ook al eigenaar van de huidige N34 en de reconstructie van deze provinciale weg vindt voor rekening en risico van de provincie plaats.

Minnelijk overleg

Daarnaast betogen reclamanten dat niet aan de eis van voldoende minnelijk overleg is voldaan. Namens de provincie zou onvoldoende zorgvuldig zijn omgegaan met verzoeken van reclamant om nadere informatie en toelichting op biedingen. De Kroon verifieert aan de hand van het logboek of aan alle vragen van reclamanten is toegekomen en concludeert dat dit het geval is.

Taxatierapport

Op de hoorzitting wordt nog door reclamanten naar voren gebracht dat de provincie haar taxatierapport had moeten overleggen, nu hier expliciet om was verzocht. De Kroon geeft aan dat de Onteigeningswet niet verplicht tot het (laten) opstellen van een taxatierapport of het verstrekken hiervan. Eerder schreven wij op dit blog over de visie van de rechtbank Den Haag over verstrekking van het taxatierapport. Ook is bekend dat de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) hiertoe evenmin verplicht.

In een extra overweging laat de Kroon weten dat ook van belanghebbenden een constructieve houding mag worden verwacht in het minnelijk overleg:

“Ten overvloede merken Wij nog op dat in een proces gericht op minnelijke verwerving ook van de te onteigenen partij mag worden verwacht dat deze zijn eis wat betreft de hoogte van de schadeloosstelling kenbaar maakt, zodat op basis van wederzijdse taxatie verder onderhandeld kan worden.”

Verbindingsweg Lelystad Airport

Tegen het ontwerp-KB Verbindingsweg Lelystad Airport zijn geen zienswijzen ingediend.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over inzet van het onteigeningsinstrument, de onteigeningsprocedure of andere vragen over grondverwerving kunt u contact opnemen met Carola van Andel, onteigeningsadvocaat, (t: +31 (0)6 13 00 45 93 of e: carola.vanandel@nysingh.nl).

Meer lezen over recent gepubliceerde KB’s

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in september/oktober

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in augustus

Koninklijke Besluiten gepubliceerd in juli

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *