KB N340 N48 Zwolle-Ommen

Naast het eerder op dit blog besproken KB Nieuwe Dordtse Biesbosch is in de Staatscourant van 4 augustus 2016 het KB N340/N48 Zwolle-Ommen (nr. 2016001156) gepubliceerd.

Werk waarvoor onteigend wordt

Provinciale Staten van Overijssel verzoeken om onteigening voor de realisatie van het inpassingsplan N340/N48 Zwolle-Ommen. Het betreft het gedeelte vanaf de spoorlijn Zwolle-Meppel tot de Engellandweg. De provincie wil de N340 opwaarderen als gevolg van de toegenomen verkeersdrukte. Het project heeft als doel om het verkeer ook op de langere termijn veiliger en vlotter te kunnen laten doorrijden. Het bijbehorende inpassingsplan is sinds 26 juni 2013 onherroepelijk. Het betreft een titel IV onteigening.

Enige zienswijze ingetrokken

Gedurende de termijn dat het ontwerp-KB ter inzage heeft gelegen is één zienswijze ingediend door TenneT. Deze zienswijze is echter op 24 maart 2016 weer ingetrokken, waardoor niet op de zienswijze behoeft te worden ingegaan. De Kroon wijst 23 grondplannummers ter onteigening aan.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *