KB California: publiek belang en strijd met het recht

Eind januari heeft de Kroon de eerste KB’s van 2017 geslagen. Het betreft onder meer het KB van 25 januari 2017 (nr. 2017000112) inzake California 1. Dit KB bevat enkele noemenswaardige overwegingen van de Kroon over publiek belang en strijd met het recht.

Werk waarvoor onteigend wordt

Door de raad van de gemeente Horst aan de Maas was de Kroon verzocht om een perceel van 2,5 hectare ter onteigening aan te wijzen om de grootschalige glastuinbouw (minimale kavelomvang 5 hectare) die voorzien op de locatie ‘California’ te kunnen realiseren. Het perceel zal worden samengevoegd met een bestaande en deels al gerealiseerde glastuinbouwkavel.

Strijd met het recht

Door de eigenaar van het betreffende perceel (een vennootschap) is in haar zienswijze betoogd dat er zou zijn gehandeld in strijd met het recht. Er zou geen persoonlijke kennisgeving zijn ontvangen van het ontwerp-KB, noch zou zij op de hoogte zijn gesteld van het raadsbesluit om de Kroon tot onteigening te verzoeken.

De Kroon overweegt dat gebleken is dat de kadastraal bekende juridische eigenaar alsmede de bekende persoonlijk gerechtigden zijn aangeschreven. Daarbij is gebruik gemaakt van een adreslijst die door de verzoeker bij het verzoek om onteigening is gevoegd. Daaruit blijkt dat de reclamant op twee adressen staat vermeld: een kadastraal adres en een vestigingsadres uit het handelsregister. De Kroon geeft aan dat reclamante op basis daarvan (overigens wordt niet duidelijk welk van de twee adressen is gebruikt) een persoonlijke kennisgeving ontvangen. Derhalve overweegt de Kroon dat reclamante niet in haar belangen is geschaad, temeer nu gebleken is dat zij ook een zienswijze heeft kunnen indienen.

Met betrekking tot de stelling dat reclamante niet op de hoogte is gebracht van het raadsbesluit tot onteigening van de gemeente overweegt de Kroon dat de wet het doen van een dergelijke persoonlijke kennisgeving niet voorschrijft.

Ontbreken publiek belang

Reclamante is daarnaast onder meer van mening dat de voorgenomen onteigening geen publiek belang dient, maar uitsluitend een particulier belang; te weten het belang van het naastgelegen glastuinbouwbedrijf. Het is immers de bedoeling dat haar perceel bij het naastgelegen bedrijf wordt gevoegd. Reclamante betoogt dat de belangen van beide partijen in deze even groot zijn, want beiden beschikken over een perceel 2,5 hectare, terwijl een kavelomvang van minimaal 5 hectare wordt vereist. Naast het ontbreken van een publiek belang zou er sprake zijn van oneigenlijk bestuur, in het bijzonder detournement de pouvoir (misbruik van macht).

Met deze zienswijze maakt de Kroon korte metten. Anders dan reclamante stelt, maakt het naastgelegen perceel van 2,5 ha onderdeel uit van het naastgelegen glastuinbouwbedrijf met een totale oppervlakte van 13,2 ha. De onroerende zaak van reclamante ligt echter ingesloten en zal worden samengevoegd met naastgelegen gronden, zodat de onroerende zaak onderdeel wordt van een groter glastuinbouwbedrijf. De in het bestemmingsplan vastgelegde bestemming dient primair het publiek belang dat is gelegen in de ontwikkeling van de locatie Californië, waar grootschalige glastuinbouwbedrijven zijn voorzien.

Zelfrealisatie Het beroep op zelfrealisatie sneuvelt om dezelfde reden. De eisen in het bestemmingsplan staat aan een zelfstandig glastuinbouwbedrijf niet toe. Daarnaast heeft reclamante nimmer een bouwplan ingediend, zelfs niet onder het voorgaande bestemmingsplan dat nog wel kleinschaliger bedrijfsvoering toestond. Evenmin is gebleken van pogingen van reclamant om omliggende gronden te verwerven.

Overige zienswijzen

In de overige zienswijze komen nog aspecten van de planologie en het minnelijk overleg aan de orde. De Kroon ziet in deze zienswijzen evenmin aanleiding voor afwijzing van het verzoek en wijst het perceel waarom is verzocht ter onteigening aan.

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *