Inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022

Het Rijk en de decentrale overheden hebben overeenstemming bereikt over de nieuwe datum voor de inwerkingtreding Omgevingswet: 1 januari 2022. Met deze datum willen zij extra tijd en ruimte bieden voor een goede invoering van de wet. Minister Ollongren heeft vandaag per brief de beide Kamers hierover geïnformeerd.

Spoedig en zorgvuldig

Ingezet wordt op een spoedige en zorgvuldige inwerkingtreding. Volgens de Minister hebben overheden hebben de Omgevingswet namelijk nodig om complexe en urgente maatschappelijke opgaven, zoals de energietransitie en klimaatadaptatie, beter het hoofd te kunnen bieden. Ook inwoners, bedrijven en maatschappelijke organisaties hebben baat bij een eenvoudiger en gebruiksvriendelijker stelsel voor het omgevingsrecht.

Minister Ollongren: “De afgelopen jaren is hard gewerkt aan de ontwikkeling en implementatie van de Omgevingswet. Het is belangrijk dat we deze energie vasthouden en ook de komende tijd voortvarend blijven doorwerken aan de wet waarmee iedereen vanaf januari 2022 eenvoudiger aan de fysieke leefomgeving kan werken.

ICT

Ondertussen zijn de voorbereidingen voor de  inwerkingtreding Omgevingswet bij de diverse overheden in volle gang. Vooral op het vlak van ICT biedt dit nog de nodige uitdagingen. Eerder verschenen in de media al berichten dat de belangrijkste bouwers van de benodigde software aandrongen op uitstel van de Omgevingswet. Aan die oproep gaf de minister eerder mede gezien ‘de veranderende realiteit als gevolg van het coronavirus’ gehoor.

Na de zomer wordt het ontwerp Koninklijk Besluit met de nieuwe inwerkingtredingsdatum voorgehangen bij de Eerste en Tweede Kamer. Als het parlement akkoord is, wordt de datum van januari 2022 definitief vastgesteld.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de Omgevingswet of grondverwerving in het bijzonder? Wilt u sparren over wat de gevolgen zijn voor uw organisatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Carola van Andel  (t: +31 (0)6 13 00 45 93 of e: carola.vanandel@nysingh.nl)

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *