Gedoogplicht: VarioHippique, part II

De Afdeling heeft in de uitspraak van 22 maart 2017 (ECLI:NL:RVS:2017:752) opnieuw geoordeeld over de vraag of de belangen van VarioHippique onteigening vorderden. VarioHippique is beheerder van een pensionstal, manege en dressuurstal aan de rand van het recreatiegebied Spaarnwoude. Op een van de door haar gebruikte gronden is een gedoogplicht op grond van de belemmeringenwet Privaatrecht opgelegd ten behoeve van de 380 kV hoogspanningsverbinding tussen Beverwijk en Vijfhuizen.

In deze kwestie was eerder (uitspraak van 12 augustus 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2592) door de Afdeling geoordeeld dat het oordeel dat de belangen van VarioHippique onteigening vorderden onvoldoende was gemotiveerd, omdat onvoldoende onderzoek was verricht naar de gevoeligheid van paarden voor het coronageluid. Naar aanleiding van deze uitspraak heeft de Minister nader onderzoek verricht en heeft zij op basis van dit onderzoek opnieuw tot het opleggen van een gedoogplicht besloten. De Afdeling meent dat de Minister mede op basis van de onderzoeken mocht oordelen dat de belangen van VarioHippique geen onteigening vorderden.

Bezwaren tegen gevolgde procedure

Ook de bezwaren van VarioHippique tegen de gevolgde procedure acht de Afdeling ongegrond. De leidingbeheerder behoefde na vernietiging geen nieuw verzoek om een gedoogplicht te doen. Uit het systeem van de Awb volgt immers dat na een vernietiging van een op aanvraag genomen besluit het bestuursorgaan opnieuw op die aanvraag dient te beslissen. Evenmin behoefde na vernietiging opnieuw de voorbereidingsprocedure gevolgd te worden. Na vernietiging van een besluit door de bestuursrechter is een bestuursorgaan in beginsel vrij om bij het opnieuw in de zaak voorzien terug te vallen op de procedure die aan het vernietigde besluit ten grondslag lag. Er kunnen zich echter omstandigheden voordoen waarin het uit een oogpunt van zorgvuldige voorbereiding van een besluit niet passend moet worden geoordeeld indien het bevoegd gezag ermee volstaat terug te vallen op de eerdere procedure. Die omstandigheden deden zich in dit geval niet voor.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *