Herverkaveling: het juiste bezwaar in de juiste fase

Tegen de vaststelling van een ruilplan in de zin van de Wet inrichting landelijk gebied kunnen betrokkenen beroep instellen. Een dergelijk beroep moet inhoudelijke bezwaren bevatten tegen de toebedeling van de grond. In een recente beschikking van de Rechtbank Noord-Nederland (ECLI:NL:RBNNE:2019:5842) zag het bezwaar van een eigenaar echter op de vergoeding van de kosten voor de kavelaanvaardingswerken. Betrokkene stelde het niet eens te zijn met het ruilplan voor zover de zeer hoge kosten voor de kavelaanvaardingswerken niet zouden worden vergoed. De rechtbank oordeelde dat een dergelijk bezwaar niet ziet op de toedeling van de gronden en verklaarde het beroep ongegrond. Dit bezwaar zal in het kader van de kavelaanvaarding of de lijst geldelijke regelingen moeten worden opgelost.

Herverkaveling Nieuw-Schoonebeek

De beschikking van de rechtbank betreft de herverkaveling van het 2.000 hectare grote gebied Nieuw Schoonebeek rond Bargerveen Schoonebeek. Door de herverkaveling wisselt ongeveer veertig procent van de eigendommen van eigenaar, zo ook de percelen van de hiervoor bedoelde eigenaar.

Toebedeelde grond van slechte kwaliteit

Het bezwaar van deze eigenaar ziet op de gronden die hij conform het ruilplan toebedeeld krijgt. Betrokkene voert aan dat deze gronden van zeer slechte kwaliteit zijn. Om deze grond te verbeteren zouden de kosten voor de noodzakelijke kavelaanvaardingswerken hoog uitvallen. Deze eigenaar stelt daarom dat hij niet akkoord is met deze toebedeling, indien de zeer hoge kosten voor de betreffende kavelaanvaardingswerken niet zouden worden vergoed.

Toegestaan om gronden met een afwijking van twee ruilklassen tegen elkaar te ruilen

De bestuurscommissie Bargerveen-Schoonebeek concludeert tot niet-ontvankelijkheid, althans tot afwijzing van het verzoek. De commissie overweegt dat het is toegestaan om gronden met een afwijking van twee ruilklassen tegen elkaar te ruilen. Daarnaast ziet de commissie geen toedelingsbezwaar voor zover inbreng en toedeling met elkaar worden vergeleken. Het bezwaar ziet dan ook niet op het vastgestelde ruilplan.

Bezwaar ziet op de kavelaanvaarding en/of de lijst geldelijke regelingen

Ook de rechtbank verklaart het beroep ongegrond. De rechtbank overweegt dat deze eigenaar geen bezwaren heeft geuit over de toedeling an sich. Hij gaat immers alleen dan niet akkoord met de toedeling als de betreffende kavelaanvaardingswerken niet worden vergoed. De rechtbank gaat dan ook mee in het standpunt van de commissie dat dit geen bezwaar tegen het ruilplan betreft. Het bezwaar van betrokkene zal in het kader van de kavelaanvaarding dan wel de lijst geldelijke regelingen moeten worden opgelost. Het beroep tegen het ruilplan is dan ook ongegrond.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over ruilverkaveling of andere vragen over grondverwerving kunt u contact opnemen met Jessica de Roos, (t: +31 (0)6 513 850 02 of e: jessica.deroos@nysingh.nl) of met iemand anders van ons team grondzaken.

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *