Eerste Kamer stemt in met Invoeringswet Omgevingswet

De Eerste Kamer heeft dinsdagavond 11 februari 2020 ingestemd met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet. Het voornemen is dat de Omgevingswet op 1 januari 2021 in werking treedt, maar het is nog niet zeker of dat haalbaar is. Daarover wordt rond de zomer besloten.

De Omgevingswet

Met de invoering van de Omgevingswet worden de regels voor ontwikkelingen in de fysieke leefomgeving gebundeld in één wet. De wetgever beoogt daarmee vereenvoudiging en versnelling van besluiten over en uitvoering van projecten. De huidige naar schatting 50.000 bestemmingsplannen en beheersverordeningen worden onder de nieuwe regelgeving circa 400 omgevingsplannen. Of daadwerkelijk sprake zal zijn van vereenvoudiging en versnelling van projecten zal nog moeten blijken.

Eerste Kamer stemt in

Nadat de stemming eerst opnieuw was uitgesteld tot na een vierde termijn van het debat met minister Van Veldhoven (Milieu en Wonen), heeft de Eerste Kamer dinsdagavond 11 februari 2020 uiteindelijk ingestemd met het wetsvoorstel Invoeringswet Omgevingswet.

Berichten in de media over een kritisch rapport van het Inspectiebureau voor Leefomgeving en Transport waren de aanleiding voor de vierde termijn. In dat rapport zou kritiek zijn geuit op het beleid en handelen van de overheid op het gebied van de ruimtelijke ordening in de afgelopen jaren. Het ministerie zou publicatie van het inspectierapport hebben tegengehouden. In de vierde termijn is besproken in hoeverre vergelijkbare uitvoerings- en handhavingsproblemen met de Invoeringswet Omgevingswet voorkomen kunnen worden.

Uiteindelijk stemden 53 leden voor het wetsvoorstel, 19 leden stemden tegen.

Inwerkingtreding en uitvoerbaarheid

Het is de bedoeling dat de Omgevingswet per 1 januari 2021 in werking treedt, maar de vraag is of dat haalbaar is. De uitvoering van de huidige regelgeving op het terrein van de fysieke leefomgeving ligt bij gemeenten, provincies, waterschappen en het Rijk. Eén van de voorwaarden is dat de wetgeving en het Digitale Stelsel Omgevingswet voldoende is geïmplementeerd bij alle overheden. Leveranciers en de lagere overheden die met de nieuwe software moeten gaan werken twijfelen of ze wel op tijd goed voorbereid zijn. De Minister heeft tijdens het debat herhaald dat rond de zomer een koninklijk besluit tot inwerkingtreding zal worden voorgehangen.

Wilt u meer weten over de Omgevingswet of grondverwerving in het bijzonder? Wilt u sparren over wat de gevolgen zijn voor uw organisatie? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Jessica de Roos, T: +31 (0)88 752 02 37, E: jessica.deroos@nysingh.nl

2 antwoorden
  1. Peter Kuijpens
    Peter Kuijpens zegt:

    Als Titel 4.5 Awb gelijktijdig in werking treedt, in welke mate heeft dat dan invloed op de volledige schadeloosstelling, zoals die nu wordt toegepast bij onteigening?

    Beantwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *