Consultatie Aanvullingsbesluit grondeigendom

Tot 19 april 2019 kan gereageerd worden op de consultatieversie van het Aanvullingsbesluit grondeigendom Omgevingswet. Dit Aanvullingsbesluit is onderdeel van een van de vier aanvullingssporen bij de Omgevingswet.

Het regelt een aantal onderdelen op het gebied van grondeigendom, zowel inhoudelijk als procedureel. Zo zijn bepalingen opgenomen over de voorkeursrecht- (Wvg) en de onteigeningsbeschikking. Verder past dit Aanvullingsbesluit de regeling voor het verhalen van kosten aan en geeft het bepalingen over landinrichting.

Uiteindelijk zullen de nieuwe bepalingen worden toegevoegd aan de algemene maatregelen van bestuur onder de Omgevingswet.

Inhoud onteigeningsbeschikking

De Aanvullingswet grondeigendom regelt (in art. 11.5 – 11.11) dat de onteigeningsbeschikking deugdelijk gemotiveerd moet worden. De onteigening moet in het belang zijn van het ontwikkelen, gebruiken of beheren van de fysieke leefomgeving. Verder moet de onteigening noodzakelijk en urgent zijn. Onder meer van belang is een toelichting dat een redelijke poging is gedaan het onteigende minnelijk te verkrijgen.

Het Aanvullingsbesluit grondeigendom legt aan de ene kant vast vast welke specifieke informatie de onteigeningsbeschikking verder moet bevatten. In de beschikking moet de kadastrale informatie zijn opgenomen over de te onteigenen onroerende zaak en de bijbehorende rechthebbenden. Verder moet de aard en omvang van het worden omschreven (vgl. een extract van de zakelijke beschrijving) en ten name van wie onteigend wordt.

Verzoek onteigeningsbeschikking

Alleen de in artikel 11.4 van de wet genoemde bestuursorganen kunnen onteigeningsbeschikkingen afgeven. Deze bestuursorganen doen dit ambtshalve of op verzoek van een derde. Over de eisen aan dit verzoek kan de Omgevingsregeling (zie artikel 16.139, derde lid) regels stellen. Bij het opstellen van de Aanvullingsregeling grondeigendom Omgevingswet beziet het kabinet of het nodig is regels te stellen over verzoeken om onteigening. Het Aanvullingsbesluit regelt hier nog niks over.

Terinzagelegging onteigeningsbeschikking

Aan de andere kant verplicht de consultatieversie bij de onteigeningsbeschikking een kaart (met bepaalde criteria, zoals de kadastrale sectie-indeling en een noordpijl) ter inzage te leggen, samen met een verbeelding waar de grondtekening op geprojecteerd is.

Het zal straks nog even zoeken zijn voor een bevoegde gezag hoe de nieuwe onteigeningsbeschikking er precies uit moet komen te zien. Met deze regelingen in het Aanvullingsbesluit grondeigendom wordt al meer richting gegeven.

MEER INFORMATIE?

Voor meer informatie over dit onderwerp of andere vragen over grondverwerving kunt u contact opnemen met Carola van Andel, onteigeningsadvocaat, (t: +31 (0)6 13 00 45 93 of e: carola.vanandel@nysingh.nl).

 

 

0 antwoorden

Plaats een Reactie

Meepraten?
Draag gerust bij!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *